Nå har du mulighet til å kjøpe aksjer i båten som skal ta folk med på båtturer i Raet nasjonalpark. Både store og små aksjonærer kan få en plass i det nyopprettede rederiet MS Kystveien AS.

 

(På bildet: Ole Jørn Horntvedt og Oddvar Mørland Karlsen).

Den tidligere redningsskøyta RS Hagbart Waage skal etter planen bytte navn til Raet, og skal frakte folk rundt i nettopp raet, fra Lyngør til Grimstad, med mulighet for å gå av og på ulike steder. På denne måten blir skjærgården mer tilgjengelig for flere. Også for fastboende på øyene i Tvedestrand som kan dra nytte av det nye båttransporttilbudet.

Fordeler ved å være aksjonær
Men før dette kan bli realisert, forhåpentligvis før sommeren, trengs det flere aksjonærer. Knut Mørland, Oddvar Mørland Karlsen og Ole Jørn Horntvedt, som stifter rederiet, håper mange arendalitter ønsker å bli medeiere i båten – med de fordelene dét bringer med seg.

- I tillegg til å få lov til å kalle seg reder, er det jo goder som følger med å være medeier. Turer på sjøen og rabatterte charterturer. Og så vil du være med på å skape et nytt tilbud, frister styreleder i rederiet, Ole Jørn Horntvedt.

Han håper på flere folkeaksjer. Slik at mange vil føle eierskap i båten. 4500 kroner er det minste beløpet du kan kjøpe aksjer for. Det er 3000 aksjer. Men også noen store aksjonærer er velkomne. Her kan styrelederen friste med noen ekstra goder i form av flere charterturer. Fristen for kjøp av aksjer er i slutten av januar.

Rommer 63 personer
Båten er bygget om for rute og chartertrafikk, og kan ta 63 passasjer. Den har overbygget dekk og god plass til å servere passasjerer med mat og drikke. Båten er sertifisert av skipskontrollen og Kystdirektoratet. Målet er at den skal kunne brukes hele året, også til chartertur eller for navigasjonskurs.

Horntvedt håper båten også skaper et samlingspunkt for maritime interesser, siden rederiet har sitt utspring i Raet kystlag. Kystlaget vil bidra til driften av båten med den kompetansen som finnes der, og kan bidra med å fortelle den maritime historien vår på båtturer rundt i skjærgården. Båten vil være fortøyd hos kystlaget på Havstad når den ikke er i bruk.

Kommersiell interesse
Næringssjef i Arendal, Kåre Andersen har støttet prosjektet, som har innlemmet i forretningsplanen at flere går inn og tegner aksjer i rederiet. Båten har en takst på 4,5 millioner kroner, men rederiet fikk den for 3,9 millioner kroner, siden selger Ole Tønder går inn i rederiet og gir en selgerrabatt på 700.000 kroner.

Nå har rederiet fått inn 400.000 kroner fra aksjonærer. Målet er 1,6 millioner. Rederiet har kommersiell interesse og har som mål å tjene penger.
- Det er viktig å poengtere at aksjetegnerne betaler når vi vet at vi har fått inn nok. Det skal ikke være noe usikkerhet knyttet til om det blir noe av eller ikke, sier Horntvedt.

Raet Kystlag, Torungens Venner, Aust-Agder Turistforening (som driver kystledhyttene) og Norsk Fyrhistorisk forening går inn i båtens drift. I tillegg kommer en rekke enkeltpersoner inn med sin marine kunnskap, enten det er fiske, geologi, historie eller flora i nasjonalparken.

Aksjetegning i MS Kystveien AS:

Selskapet er stiftet i oktober 2021 med formål å erverve fartøy som skal gå i charter og dagsturtrafikk i Raet Nasjonalpark og omkringliggende kystområder.

Eierskap i fartøy og fremtidig drift vil etableres i separate selskaper for eierskap og drift med MS Kystveien AS som 100 prosent eiere av hvert selskap.

Fartøyet har en takst på 4,5 mill. kr, og en avtalt kjøpspris på 3,9 mill. Selger yter en selgerkreditt på 700.000 kr.

Emisjonstype: Åpen
Pålydende: 1 kr/aksje
Pris: 1,5 kr/aksje
Maks antall aksjer i emisjonen: 3.000.000 til en emisjonsverdi på 4.500.000,-
Emisjonen vil være åpen til 31. januar 2022

Minstetegning for emisjonen er satt til 3000 aksjer med emisjonsverdi 4.500.

Emisjonen vil være godkjent når sum av emisjon, lånefinansiering, og eventuelle støtteordninger overstiger 3.200.000 i tillegg til selgerkreditten som selger har innvilget på 700.000, og finansiering totalt har under 40 % rentebærende gjeld. På dette tidspunktet er finansieringen av båten på plass.

Uten annet enn selgerkreditten, vil det bety at vi maks vil ha lån i bank på 1.560.000, selgerkreditt på 700.000 og resten inn i denne emisjonen i størrelse 1.640.000.


Kilde: raet.no

 

Tekst og foto: Birte Hegerlund Runde