Hva vil vi med sentrum, hvorfor blir ting som de blir, hvordan bygger vi den og hvilke planer og prosjekter blir vedtatt og foreslått?

Disse spørsmålene har gruppen som har laget utstillingen om Arendal 300 år - før og nå, med et utvalg av realiserte og urealiserte byplaner og prosjekter ønsket å se nærmere på.

Prosjektleder for utstillingen og byutviklingsdebatten, Elin Lunde, vil at flere skal engasjere seg i planene for Arendal sentrum.

Tekst/foto: Birte Hegerlund Runde

- Det har vært mange morsomme planer. Blant annet å flytte Torvet til Kanalplassen, med 6 etasjers modernistiske bygninger, rive alle de gamle husene og erstatte det med rettvinklede blokker. Det var kommunen som foreslo å flytte Torvet. Det kunne jo ha funket å flytte Torvet, men vi er alle glade for at de gamle husene ikke ble revet. Så det er jo også bra at mange planer ikke blir vedtatt, sier Elin Lunde, byplanlegger i Norconsult.

- Det har også vært et forslag om å sette opp flytende parkering i form av lektere i Kittelsbukt i fem etasjer. Det var jo litt dristig, sier hun.

Mange planer fører til motstand
Mange av planene som er foreslått har ført til massiv motstand, med resultat at noen politikere måtte gå. Noen planer er gjennomført, som den populære lekeplassen på Torvet, mens andre er forkastet.

Under arrangementet 19.oktober på Streetfood Arendal kan du se utstillingen «Arendal 300 år, før og nå» med konsert og debatt om videre utvikling av sentrum. Her vil utdrag av planer og prosjekt gjennom tidene bli vist frem, og byplanleggere, politikere, kommunen, handelsstand, gårdeiere og aktuelle aktører vil diskutere fremtidens sentrum. Kommunen vil også presentere oppstart av sentrumsplanarbeidet.

Fornøyd med fjellparkering
- Så hva er den beste planen som er gjennomført?

Tidligere var det parkeringsplasser midt på Kanalplassen, og veien gikk gjennom sentrum og ut Langbryggen. Elin Lunde er veldig fornøyd med at akkurat denne trafikken er borte.
Tidligere var det parkeringsplasser midt på Kanalplassen, og veien gikk gjennom sentrum og ut Langbryggen. Elin Lunde er veldig fornøyd med at akkurat denne trafikken er borte.

Vanskelig å si, men å fjerne hovedveien gjennom Langbryggen og over Torvet, og gjennom Kirkegaten, og legge hovedveien utenom sentrum med øst-vest forbindelsen gjennom Barbu til Myrene – det var stor suksess. Det er også veldig bra at parkeringsplasser er flyttet inn i fjellene. Det er egentlig en gammel idé.

Ønsker bro over Pollen
- Hva er ønskedrømmen i sentrum da?
- En bro over Pollen slik at det blir en forbindelse mellom Tyholmen og den nye bydelen på Tollbodkaia og Langbryggen. Selv om det ikke er lange avstanden sammenliknet med avstander i større byer, så føles det langt å gå rundt Pollen om man skal til Tyholmen fra Barbu.

Det er mindre aktivitet på Tyholmen enn på den andre siden av Pollen. Å knytte sammen områder med snarveier og flere kryssende veier og forbindelser er positivt for bylivet, sier hun.

- Og så har jeg tro på en større bystrand, med tilhørende aktiviteter ved Gjestehavna og ny promenade langs Kittelsbukt. Vi trenger noe som skaper aktivitet og som trekker folk til sentrum. Og at flere ønsker å bosette seg i sentrum, sier hun.

Møteplasser på tvers av generasjoner
Elin ønsker at sentrum kan være et attraktivt sted for alle generasjoner, men også særlig for barn og unge, med steder de kan henge, gjøre ting og møtes i trygge omgivelser. Dette handler både om å skape gode omgivelser og møteplasser - og aktivitetsmuligheter inne og ute. For mange er jo sentrum deres oppvekstområde.

Nøkkelen til å få gjennomslag for planene, mener hun er forutsigbarhet, samarbeid og åpenhet tidlig i prosessen. Derfor er det viktig med en strategi eller plan for sentrum.

- Er du interessert i sentrums historie og ønsker du å høre hvilke tanker kommunen og de nyvalgte politikerne har om sentrum og videre utvikling, så kom på åpningen og debatten, sier hun om arrangementet på Streetfood 19.oktober klokken 18.00.

Disse er med i prosjektgruppen for Arendal 300 år – En annerledes utstilling over Arendals fysiske planer og muligheter. Et stykke arkitektur- og byutviklingshistorie – fortid, nåtid og fremtid: Elin Lunde, byplanlegger i Norconsult (prosjektleder), Ingunn Hylen Thomassen, sivilarkitekt i Trafo arkitektur, Bjørn Barexstein, sivilarkitekt i Tyholmen arkitektkontor, Gerd Corrigan, grafisk designer og fotograf Mona Hauglid.

Konserten under arrangementet er ved Rasmus Solem, Arild Nyborg og Lars Andreas Haug.

Elin Lunde,  byplanlegger i Norconsult.
Elin Lunde, byplanlegger i Norconsult.