Lasse Gustavsons utrolige historie, hans livslyst og hans evne til å få oss til å forstå at vi må ta kontroll over våre egne liv har skapt en enorm foredragssuksess i Norge.