NB! NYTT TIDSPUNKT KOMMER

 

Møteinvitasjon til håndverkerbransjen om batterifabrikken og dens ringvirkninger.

 

Grunnet gjeldende koronarestriksjoner kommer det nytt tidspunkt for dette møtet.

31. januar er ikke riktig tidspunkt for dette møtet.

Alle påmeldte vil få direkte melding om nytt tidspunkt.

 

Rett over nyttår settes spaden i jorda på Eyde Energipark og Morrow Batteries starter byggingen av sin pilotfabrikk. Over de neste årene forventer vi en høy tilflytting til Arendal og etterspørselen etter boliger vil øke betraktelig. Det er et stort behov for å øke byggingen av boliger – for å møte etterspørselen må vi doble byggingen av nye boliger fra dagens nivå på 250 til 500 nye per år. For å lykkes, trenger vi en fremoverlent bransje som rigger seg for dette!

Arendal kommune inviterer til et fellesmøte 11. januar for håndverkerbransjen rundt ringvirkninger av Morrow-etableringen og hvilke muligheter det gir for deres bransje.

 

Agenda:

• Hvordan jobber Arendal kommune med den nye batterifabrikken? – Næringssjef Kåre Andersen

• Morrow: hvilke planer har vi fremover? – Representant fra Morrow

• Kommuneplanens arealdel og muligheter for å spille inn nye bolig- og næringsområder innen 29. januar. – Ansvarlig for Kommuneplanens arealdel Sigrid Hellerdal Garthe og Kommunalsjef Samfunnsutvikling Geir Skjæveland

Hvor: Arendal kultur- og rådhus, Bystyresalen / Teams
Når: Tirsdag 11. januar 18:00-20:00

Merk: aller som melder seg på i skjemaet nedenfor vil få tilsendt en link til å delta digitalt på Teams.


PS: Kommuneplanens arealdel er lagt ut på høring og dere inviteres til å gi innspill. Har du ønsker om nye byggeområder, spesielt nye bolig- og næringsområder, er dette tiden for å komme med merknader (frist 29. januar 2022).


• Veiledningstekst ligger her: Ny kommuneplan - arealdel - Arendal kommune

• Lenke til forslag til planprogram: forslag-til-planprogram-horing.pdf (arendal.kommune.no)

• Lenke til forslag til arealplanstrategier: kommuneplan-arealdel-forslag-til-arealstrategier-arendal-kommune.pdf

 

Vennlig hilsen Arendal Håndverkerforening, Arendal Næringsforening og Arendal Kommune