Arendal Næringsforening inviterer til Årsmøte 2024 hos Sparebanken SØR i Kirkebakken. Du får møte en tidligere kommunedirektør, en sjefsøkonom og en næringsmegler.

Vi har utsatt arrangementet til den 16. april.

 

Med bakgrunn i de siste dagers hendelser i Arendal Kommune, hvor Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Venstre og Helsepartiet har valgt å avslutte arbeidsforholdet med kommunedirektøren, har det blitt noen endringer i Inger Hegnas program. Vi ønsker å høre hennes historie, og utsetter derfor vårt årsmøte.
Bakgrunnen ligger i mange medlemmers engasjement i saken. Dette blir hennes første offentlige opptreden.
Vi finner dette relevant i forhold til Arendal Næringsforening sitt arbeid fremover.

 

Tidligere kommunedirektør Inger Hegna vil gi oss litt innsikt i det å lede en kommune og prioritere ressursbruk.

Å styre en kommune er omfattende, og dreier seg både om å oppfylle lovpålagte oppgaver og prioritere sterkt imellom ressurser og innsatsområder.

En kommune er mer komplekst sammensatt enn de fleste bedrifter, og det er nyttig både for innbyggere og næringsliv å få innsikt i prioriteringene en kommunedirektør må foreta.

2024 synes i øyeblikket å ha uforutsigbare økonomiske utsikter. Hva skjer med lønnsoppgjøret og hvordan vil rentemarkedet utvikle seg? Sjefsøkonom i Sparebanken Sør, Tore Grobæk Vamraak, vil dele sine tanker om dette med oss.

Vi leser at både boligmarkedet og næringseiendom kan forvente en positiv utvikling i Arendalsregionen. Sør Megleren vil fortelle kort om utviklingen i den siste tiden.

 

PROGRAM FOR ÅRSMØTE (foreløpig)

Kl. 16.30 – 17.00 Enkel bespisning

Kl. 17.00 – 17.30 «En kommunedirektør sine utfordringer» ved Inger Hegna.

Kl. 17:30 – 17.50 « Økonomiske utsikter» ved Sparebanken Sør.

Kl. 17:50 – 18.00 «Trender i eiendomsmarkedet i Arendal» ved Kjetil Lossius, Sørmegleren.

Kl. 18.00 Kaffepause

Kl. 18.15 – 19.00 Årsmøte i Arendal Næringsforening

 

Innkalling til årsmøte kan lastes ned her.

 

Styrets årsmelding:
Styrets årsmelding vil bli tilgjengelig her uken før møtet.

Påmelding