Torsdag 26. mars holder vi webinar sammen med Advokatfirmaet HALD!

Mange bedrifter opplever en krevende situasjon og mye usikkerhet i disse dager.

Spredningen av coronaviruset gjør at vi alle befinner oss i en ekstraordinær situasjon. Det er mange vanskelige valg og mengden av spørsmål som stadig oppstår synes uoverkommelig.

Arendal Næringsforening vil derfor i samarbeid med Advokatfirmaet HALD holde webinar og spørretime om juridiske spørsmål knyttet til koronakrisen.

Vi samler erfarne advokater som vil gi deg råd knyttet til temaer som kontraktsrett, arbeidsrett, mva. og arbeidsgiveravgift.

Flere temaer vil bli berørt, blant annet:

  • Hvilke rettigheter og plikter har jeg som utleier eller leietaker ved leie av næringslokaler?

  • Hva skjer med betaling av moms hvis vi utsetter leiebetalingen eller vi reduserer leien?

  • Hvordan skal vi forholde oss til Regjeringens krisepakke når det gjelder moms og arbeidsgiveravgift?

  • Vi får ikke levert de varene vi har bestilt og som vi skal selge videre. Hva kan vi og hva må vi gjøre?

  • Corona ligger utenfor vår kontroll, kan vi påberope oss force majeure?

  • Hva må styret og daglig leder huske på?

  • Hva må vi huske på i forhold til Regjeringens krisepakke om permittering?

 

Innholdet vil avhenge noe av hva som opptar deltakerne.
Vi anbefaler derfor at du sender inn spørsmål i forkant av webinaret til morten@arendalchamber.no.

Det blir også mulighet for å stille spørsmål under selve webinaret igjennom en chat funksjon.

Webinaret er gratis for medlemmer av Arendal Næringsforeningen, men har begrenset antall plasser (kapasitet på nett).
Husk derfor på å melde deg på via linken under “påmelding”.

 

TEKNISK GJENNOMFØRING:
Link til webinaret vil bli sendt i e-post før oppstart til de som er påmeldt (husk å skru av din utgående bilde og lyd, slik at nettet ikke blir overbelastet).
Det vil være anledning til å stille spørsmål underveis via chat-funksjon.