Arendal Næringsforening og Deloitte Advokatfirma inviterer til webinar om eiendomsskatt i Arendal kommune, onsdag 10. mars.

Arendal kommune har gjennomført alminnelig taksering med virkning fra 2021, og dette webinaret tar for seg hvordan eiendomsbesittere kan forholde seg til fastsatt eiendomsskattetakst.

 

På webinaret vil du få innsikt i grunnleggende regler som gjelder i forbindelse med fastsettelsen av eiendomsskattetaksten, herunder verdsettelsesmetodikker og hvilke hensyn som gjør seg gjeldende i et eiendomsskatterettslig perspektiv. Dette for å øke bevisstheten rundt hvordan man kan vurdere fastsatt takst, og hvorvidt man bør klage på eiendomsskattetaksten.

 

Webinar innhold:
- Generelt om eiendomsskatt
- Verdsettelse av eiendommer i et eiendomsskatterettslig perspektiv
- Konkret om verdsettelsesmetodikk i Arendal kommune
- Risikofaktorer for feil i eiendomsskattegrunnlaget
- Om endring av eiendomsskattegrunnlaget, herunder klageprosessen

 

Målgruppe:
Webinaret passer for eiendomsbesittere og andre med interesse for eller ønske om å lære mer om temaet.

 

Påmelding:
Påmelding i skjemaet nedenfor eller i linken ovenfor. Det blir sent ut link til møtedeltagelse i forkant.