Arendal Næringsforening og Asplan Viak inviterer til Fremtidsfrokost:

EU-taksonomi og nye BREEAM-krav.

Det grønne skiftet er i full gang. Utbyggere, kommuner, stat og konsulenter famler alle i møte med de store utfordringene vi står overfor.

EU har lansert sin Green Deal og Fit for 55. Et vesentlig virkemiddel er føringene som gis grønn finansiering og de nye kravene til kapitalmarkedet.

Til å hjelpe oss med å forstå hva dette vil komme til å bety får vi hjelp fra seniorrådgiver i avdeling bærekraft i Norges største finansforetak, DNB. Vi får også en introduksjon til hvordan Arendal Fossekompani jobber strategisk med bærekraft, vi blir introdusert til de nye kravene sertifiseringsordningen BREEAM har fått og ser på lokale eksempler på praktisk arbeid med klimagassberegninger og gjenbruk.

 

Program:

08:00 Oppmøte - kaffe

08:30-08:50 EUs nye grønne taksonomi – hva betyr det? DNB Bank, v/Line Asker

08:50-09:10 Hvordan jobber Arendal Fossekompani strategisk med bærekraft. Arendals Fossekompani ved CSO Ingunn Ettestøl.

09:10-09:30 PAUSE


09:30-10:00 Korte innlegg:

  • Nye BREEAM, Hva er nytt og for hvem? Marte Paus Vadem
  • Klimagassberegning av Tingsaker skole, Lillesand Preben Brekke Rotwitt
  • Klimagassberegning av uteanlegg, LandskapLCA Mari-Ann Thorsen Ekern
  • Gjenbruk av møbler, Senab Eikeland. Bendt-Erik Svendson/Harald Mortensen

10:30 Avslutning

 

Påmelding i skjemaet nedenfor.

Vel møtt!