Arendal Næringsforening og Asplan Viak inviterer til Fremtidsfrokost:

Eldrebølgen har ikke tenkt til å stanse. I Arendal blir folk gamle i sine eneboliger, skolekretsene forgubbes mens bygging av helsehus blir utsatt. Kommunens økonomi og løfteevne er svak mens antallet eldre fortsetter å vokse.

 

Hvordan kan Arendal håndtere denne utfordringen?

Vi får belyst denne utfordringen fra både Arendal kommune, private utbyggere, boligforening og fagpersoner innen byplanlegging og arkitektur i denne tredje utgaven av Fremtidsfrokost.


Program:

08:00 – 08:30: Frokost, kaffe og mingling.

08:30 – 10:30:

• Befolkningsutvikling og Arendals utfordringer. Enhetsleder for byutvikling, plan og byggesak Arendal Kommune, Ola Skei Bekken.

• Aldersvennlig prosjektutvikling. Randesund hageby, HSH, Kirsten Eriksen Vik.


• Aldersvennlig byutvikling. Fagsjef by- og stedsutvikling Asplan Viak/Erling Ekerholt Sæveraas

• Eldrebølgen og boligbehov. Daglig leder Arendal Boligbyggelag/ Per Selås

• Hva skal helsehusene inneholde og hvordan skal de se ut? Nasjonal fagansvarlig arkitekt for helsebygg Asplan Viak / Line Fogedgaard Juul.

 

Enkel servering.

Det er parkering tilgjengelig i Pollen P-Hus. Beregn 5 min. gange.

Påmelding i skjema nedenfor.

Møtet avsluttes 1030.

 

Velkommen!