Oljeveksten har vært høyere enn ventet og Norge er blant annerledeslandene i verden, hvor svak krone og lav rente også bidrar positivt.

I høst var det en klar overvekt av optimisme i bedriftene i Sør-Norge.

Hvordan er stemningen nå?

Vi inviterer til vårt første Konjunkturbarometer for 2020!

Dette setter tonen for hvordan vi kan anta at det kommende året vil bli for næringslivet.
800 bedriftsledere svarer på spørsmål om sine forventninger og hvilke drivkrefter som blir viktige.
Hvordan hensynet til bærekraft påvirker drift og strategi i selskapene på kort og lang sikt, skal vi også få svar på.

Her har det skjedd mye de siste årene, og det er interessant å følge hvordan bedriftene forholder seg til bærekraft videre.

Internasjonalt gjør handelskrig og Brexit sitt til at verdensøkonomien er dempet.
Fremdrift i handelsforhandlingene har gjort at den globale usikkerheten har avtatt noe, og det blir spennende å se hvordan dette påvirker norsk økonomi i 2020.

Funnene i barometeret presenteres av Kyrre M. Knudsen.
Espen Høiby presenterer historien om OSM Aviation - Hvordan fikk vi det til?
Deretter blir det spørsmål og dialog rundt hva som rører seg i regionen: Sveinung Hovstad fra Innovasjon Norge, Hanne Gulbrandsen fra Grimstad Næringsforening, Espen Høiby, OSM Aviation, fylkesordfører Arne Thomassen og Thorbjørn Thorkildsen fra banken.

Møteleder er John G. Bernander
Tid: Onsdag 8. januar kl 0830 - 1000.

Frokost serveres fra kl 0745 - 0830.

PÅMELDING: Trykk på den grønne linken øverst på siden og velg FEVIK.

 

Velkommen!

 

Konjunkturbarometeret er en viktig temperaturmåler for næringslivet på Sør- og Vestlandet, samt Oslo-regionen. 800 bedrifter oppdaterer jevnlig sine forventninger til omsetning, lønnsomhet og årsverk. Våre eksperter analyserer dataene og gir deg unik innsikt i utviklingen av samfunnet vi lever i, og hva vi kan forvente fremover.