Høy inflasjon og stigende renter preget verdensøkonomien i 2023. Heldigvis gikk det bedre enn fryktet.

Men vi har flere utfordringer foran oss i 2024 med usikkerhetsmomenter som lurer under overflaten.

 

Vi inviterer til en kortfattet oppdatering for å høre litt om de økonomiske utsiktene og få et helikopter blikk på det Europeiske markedet og hvordan det vil påvirke det Nordiske og Norske kraftmarkedet.


Innstrammingene i pengepolitikken begynner å tære på både bedrifter og husholdninger. Sentralbankene må avgjøre når de skal gå fra rentehevinger til rentekutt.

I tillegg kommer risikoen fra to store kriger, geopolitiske spenninger og flere viktige valg, blant annet i USA.

Vi skal ut på en ytterligere reise de neste 10 årene som kan bli mer usikker enn noen gang samtidig som en rekke rammebetingelser må på plass for å sikre nok kraft til elektrisitetsmarkedet. Samtidig som det streves etter å tilfredsstille ambisiøse klimamål.

Norge og lokale kraftpriser vil mer og mer smelte sammen med Europeiske priser, men det kan være at de Europeiske prisene vil hjelpe oss til moderate prisnivåer i skarp kontrast til hva vi har opplevd de siste 2 årene med et Europa i en energikrig.

 

Foredragsholdere:

Ole Håkon Eek-Nielsen, Analysesjef i Nordea Markets

Tor Reier Lilleholt, Head of Analysis - Volue Insight

Enkel servering.

Påmelding i skjema nedenfor.

Arrangementet er gratis.