Elbåter langs Sørlandskysten - lokale tiltak
Vi inviterer til samling om hvordan Agder kan ta føringen i elektrifiseringen til sjøs.

Dette er et eksternt møte, les mer ved å trykke her eller på linken over.

 

Visste du at kommuner og fylker sitter på noen av de viktigste nøklene til hvordan vi kan få fart på et marked for elbåter i Norge?

Mange mangler kunnskap om hvilke muligheter kommuner og fylker har, og hvordan man rent praktisk kan ta tak i det.

Elektrifisering gjelder både fritidsbåter, turistnæringen, fiskebåter, små ferger, arbeidsbåter, taxibåter osv.

Vi vil belyse og diskutere:


✔️Lavthengende frukter som kommunepolitikere og kommunal forvaltning kan gjøre noe med nå


✔️Smørbrødliste over tiltak kommuner og havner kan gjøre noe med, innen ladeinfrastruktur, økonomiske insentiver, anbudsrunder og plan- og reguleringsarbeid


✔️Tilgjengelige støtteordninger for delfinansiering av tiltak

 

Her er dagens program:

-Innledning - status på elektrifisering i Agder - Peder Tellefsdal fra Elbåtnettverket

-Hvorfor skal kommuner prioritere elbåter? - Ida Salomonsen fra GreenWaves

-To konkrete eksempler fra Kristiansand - Bengt de Vylder Larsen fra Silent Sea

-Elbåtlading: ladebehov og systemer for ulike båttyper - Niels Astrup fra Aqua superPower


12:00 - 12:45: Lunsj og mingling


-Støtteordninger for elbåt infrastruktur - Daniel Bugel fra Miljødirektoratet (digitalt innlegg)

-Elektrisk transport på sjøen i Regionplan 2030 - Arne Thomassen fra Agder fylkeskommune

-Presentasjon av lokale tiltak for elbåt - Ståle Almenning fra Norsk Elbåtforening og Lydløs

-Innspillsrunde på PDFen med tips og råd

Innspill kan også sendes til post@bolgenbks.no på epost enten du kan komme eller ikke.

"Tilrettelegging for elbåter" og andre nyttige dokumenter for fremtidens båtliv finner du på Elbåtnettverkets nettside


Seminaret arrangeres i et samarbeid mellom Elbåtnettverket, Norsk Elbåtforening og Bølgen bærekraftssenter.

Arendal Næringsforening er styremedlem i el-båt initiativet LYDLØS.