Arendal Næringsforening, Agdering, UiA Alumni og Næringsforeningen i Kristiansandsregionen inviterer til Teft for næring.

 

Teft er en møteserie der vi ønsker å utfordre det etablerte for å sammen se utviklingsmuligheter for regionen vår. Møteserien vil gjennom regelmessige møter gi faglig innsikt som er nyttig både for studenter, nyutdannede og mer erfarne i næringslivet.

Teft for næring retter denne gangen vår oppmerksomhet mot arbeidslivet post-pandemi arbeidslivet. Det siste halvannet året har studenter i stor grad vært isolerte fra sine kullkamerater og hatt redusert anledning til å komme i direkte kontakt med mulige arbeidsgivere. For de etablerte virksomhetene er det viktig å være attraktiv for å sikre seg arbeidskraft og tiltrekke seg talenter. Vi inviterer derfor til at unge voksne og virksomhetene kan møtes og drøfte en felles utfordring. Noen av problemstillingene og temaene vi adresserer er:

  • Hvilke virkemidler og hvilken politikk kan bidra til at unge voksne får drømmejobben og at virksomhetene får drømmekandidaten?
  • Hvordan har unge voksne erfart arbeidsmarkedet på Agder under pandemien og hvordan vurderer de fremtidsutsiktene etter pandemien?
  • Hvordan få drømmejobben når muligheten for å utvikle relevante nettverk har vært begrenset?
  • Hvilke erfaringer og refleksjoner har arbeidsgiverne gjort seg for å sikre arbeidskraften og tiltrekke seg talentene?
  • Hvordan har man løst denne utfordringen under pandemien og hvordan ser man på dette arbeidet post pandemien?

For å fortelle om sine erfaringer fra tiden vi har vært igjennom har vi invitert studentene Jacob Mæland og Sindre Næss for å fortelle hvordan de opplevde å være jobbsøkende under en pandemi, vi har også invitert Helene Vedal og Stian Westbye fra Trainee Sør som vil fortelle om hvordan de har opplevd 3 ulike arbeidsgivere sin tilnærming til pandemien. Gunn Marit Schjetne fra KPMG og Håvard Bjorå fra JBU Eiendom kommer også og deler sin kunnskap om lederskap og fremtidens arbeidsliv. Videre har vi også med oss Karrieresenteret som vil dele sine erfaringer.

Etter kurset legges det opp til mingling på Østsia.

Konferansier denne ettermiddagen er Mats Winther Maltby, arrangementsleder for TEDxArendal.

Arrangementet er gratis og sponset av

   

PÅMELDING i linken øverst på siden.