Kick off på bærekraftsprosjekt for bedrifter i Agder.

 

Det er et taktskifte i regulatoriske krav og forventninger til næringslivets håndtering av bærekraft og det vil fortsette å øke.

Store selskaper og finansinstitusjoner er avhengige av bærekraftige verdikjeder.

Bedrifter som henger etter i en bærekraftig omstilling vil kunne tape anbudsprosesser, få dårligere tilgang på finansiering, tape samarbeidspartnere, kunder og kompetente arbeidstakere.

Kompetanseløft på bærekraft i Agder skal bidra til å fremme bærekraftig omstilling i små- og mellomstore bedrifter på Agder og tilbyr blant annet et effektivt kompetanseprogram utviklet for SMB som vil komme i gang med sitt bærekraftsarbeid (blant annet ved å gjennomføre vesentlighetsanalyse).

Prosjektet har også som mål å bidra til økt samarbeid om bærekraft i Agder.

 

Merk deg tidspunktene for gjennomføring av fysiske workshops for kompetanseprogrammet: 17. april, 7. mai og 4. juni.

 

Program:
08.00 - 8.30: Frokost og mingling

8.30 - 10.00: Kick off     

Velkommen v/ leder for Arendal Næringsforening Morten Haakstad

"Kompetanseløft på bærekraft i Agder"
v/ Marianne Rodvelt, regionleder sør, UN Global Compact Norge

                
«Hva vi nå snakker om når vi snakker om bærekraft»
v/ Elisabeth Austad Asser, ansvarlig for bærekraft i Sparebanken Sør.

Hva bærekraft betyr for Sparebanken Sør, om bankens rolle i det pågående        
paradigmeskiftet og betydningen for bedrifter i Agder.

  • Elisabeth Austad Asser har over 20 års erfaring med teknologi, digitalisering og kommunikasjon fra ulike store, norske selskaper og har doktorgrad i ansvarlig bruk av kunstig intelligens.

 

"Bærekraftsrapportering for små - og mellomstore virksomheter"
v/ Robert Andersen, partner og oppdragsansvarlig revisor i PwC

Et innblikk i lovpålagt rapportering og det regulatoriske landskapet (Norge/EU), forventede effekter for virksomheter som ikke er lovpålagt å rapportere på bærekraft og hvordan små og mellomstore bedrifter kan starte sin bærekraftsrapportering.

  • Robert Andersen leder PwC Agders bærekraftsteam bestående av revisorer, konsulenter og advokater. Han har 18 års erfaring fra finansiell revisjon og har de senere år bistått flere virksomheter av ulik størrelse på Sørlandet i sitt bærekraftsarbeid.

 

Prosjektet er et samarbeid mellom Næringsalliansen i Agder og UN Global Compact Norge, finansiert av Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør.

Næringsalliansen i Agder består av de 11 største næringsforeningene og næringshagene i Agder, og representerer over 3000 bedrifter. Arendal Næringsforening er aktiv deltager i alliansen.

UN Global Compact Norge er en del av FN og verdens største bedriftsinitiativ for bærekraft, med over 22 000 medlemmer globalt, og mer enn 400 medlemmer i Norge.

Arrangør: UN Global Compact Norge, Sparebanken SØR, Grimstad Næringsforening, Arendal Næringsforening.

 

Påmelding i lenke ovenfor.

 

Les mer om UN Global Compact Agder; trykk her.