UN Global Compact Norge vil i samarbeid med Arendal Næringsforening, Grimstad Næringsforening og Næringsalliansen i Agder, tilby et kompetanseprogram som består av fysiske workshops i regionen i perioden 2024 – 2027.

Kompetanseprogrammet er praktisk rettet og skreddersydd for små- og mellomstore bedrifter som ønsker å komme i gang med systematisk bærekraftsarbeid for å styrke sin konkurransekraft og ruste seg for fremtiden.

 

Kompetanseløft for Bærekraft i Agder
Næringsalliansen i Agder, som består av de 11 største næringsforeningene og -hagene i Agder, og UN Global Compact har gått sammen for å realisere en omfattende bærekraftsoffensiv rettet mot små- og mellomstore bedrifter i regionen. Prosjektet er finansiert av Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør.

Prosjektets hovedmål er å mobilisere og støtte små og mellomstore bedrifter i Agder med bærekraftig omstilling for å møte nye krav fra myndigheter, kunder og andre interessenter. Prosjektet skal også legge til rette for et bredt samarbeid med eksisterende bærekraftsinitiativ i regionen som har tilbud til små- og mellomstore bedrifter.

Næringslivet står midt i en omfattende endringstid og små- og mellomstore bedrifter må navigere i en “bærekraftsjungel” av krav og begreper både fra norske myndigheter og EU. Bedrifter som ikke henger med i den bærkraftige omstillingen risikerer å tape i anbudsprosesser, få dårlige vilkår og tilgang på lån og tape i kampen om kunder og kompetente arbeidstakere.

 

Kompetanseprogrammet i 2024:
Kompetanseprogrammet består av fire fysiske workshops som bygger på hverandre og veileder bedriften i en stegvis prosess.

I workshop 1 og 2 veiledes bedriftene i å gjennomføre en dobbel vesentlighetsanalyse hvor man kartlegger hvilke bærekraftsområder bedriften har størst påvirkning på, og hvilke risikoområder som påvirker bedriften. I workshopen brukes verktøyet vesentlig.no, som er utviklet av Miljøfyrtårn og UN Global Compact, og er gratis å bruke. Analysen gir svar på hvilke bærekraftstiltak som bør prioriteres og gir størst effekt på både bærekraft og lønnsomhet.

Workshop 3 gir metodikk og rammeverk for å sette konkrete mål for bærekraft i bedriften, og fokusere på å lage en handlingsplan for å nå målene.

I workshop 4 gis en introduksjon til standarder for bærekraftsrapportering og grunnleggende prinsipper for god kommunikasjon om bedriftens bærekraftstiltak.

Du trenger ikke å ha noen forhåndskunnskap om bærekraft for å delta i kompetanseprogrammet, men det er viktig at du har god innsikt i bedriften og interne prosesser for å få størst nytteverdi. Om du er daglig leder, nyansatt bærekraftsansvarlig eller har andre lederansvar i din bedrift, er du hjertelig velkommen. Du kan komme alene eller ta med en kollega, men vi anbefaler å stille to fra hver virksomhet. Kompetanseprogrammet er utviklet av UN Global Nettverk Norge.

 

Meld deg på kompetanseprogrammet i Arendal HER

 

Informasjon om påmelding:
Her er datoer for de første kompetanseprogrammene som gjennomføres i Arendal.(Workshop 1 og 4 er halvdagssamlinger, workshop 2 og 3 er slått sammen til en hel dag).

Kompetanseprogrammet i Arendal vår 2024:

Onsdag 17.april 2024, kl 8.30 – 12.00:

Workshop 1: Vesentlighetsanalyse del 1.
Sted: Teaterplassen 3, 4836 Arendal (GRID-huset).

 

Tirsdag 7.mai 2024, kl 8.30 – 16.00:

Workshop 2 & 3: Vesentlighetsanalyse del 2 og Workshop 3: Sette mål og iverksette tiltak.
Sted: Sparebanken Sør i Arendal, Vesterveien 1 A/B, 4836 Tyholmen. Inngang Kirkebakken.

 

Onsdag 5. juni 2024, kl 8.30 – 12.00:

Workshop 4: Rapportering og kommunikasjon.
Sted: Sparebanken Sør i Arendal, Vesterveien 1 A/B, 4836 Tyholmen. Inngang Kirkebakken.

 

Pris – deltakeravgift

Pris for fullt kompetanseprogram pr bedrift :

Pr bedrift (medlem*): kr 5000,-** (opptil to deltakere for prisen av en).
Pr bedrift (ikke-medlem): kr 8.500,- **(opptil to deltakere for prisen av en).
*Medlemsprisen gjelder bedrift som er medlem av UN Global Nettverk Norge og/eller Arendal Næringsforening.

**Det påløper ikke mva.

 

Les mer om UN Global Compact Agder her.