Opplæringskontoret for mat og servicefag Agder ble etablert 1996, formelt registrert 27.02.1997 og registrert i offentlige registre som "non profit", og driftes som spleiselag mellom alle tilsluttede "medlemsbedrifter", mottar heller ingen form for offentlig økonomisk stønad.
Av omsetningstallene går det meste av økonomiske midler tilbake til bedriftene.
Primæroppgaven vår er å ivareta arbeidsgiversidens interesser i fagopplæringssammenheng i hele Agder-regionen, og har i alle år, mer enn 26 år jobbet for bedriftenes interesser i de tidl. begge Agder-fylkene.
Daglig leder Geir Ausland har vært med fra etableringen ( initiativtaker ) i 1996 og ledet virksomheten siden, og har i dag også flere andre roller/verv og bl.a. en rolle som arbeidsgiverorganisasjonen VIRKE\'s stedlige representant i Yrkesopplæringsnemnda i Agder.
På vegne av bedriftene og bransjene vi representerer i Agder utfører Oppl.kontoret også tilsvar overfor politikere og byråkrati på offentlige høringer og innspill til f.eks. utdanningstilbud i videregående utdanning i Agder ( f.eks. hvor mange bør det utdannes og hvor bør utdanningstilbudet tilbys/finnes ).
Bransjene og yrkene vi ivaretar er flere; men hovedsakelig Handels-service og tjenesteytende næringer og matbransjen/industrien.
Herunder yrkene Salgsfag, Service- og administrasjon ( kontor ), Reiselivsfaget, Sikkerhetsfaget ( vekter ), IT-drift og IT-utviklerfag samt Mediefag, Industriell matproduksjon, Sjømat, Kjøttfag ( pølsemakere, slaktere m.f. ) , Ferskvarehandlere ( butikkslakter ) Baker og Konditor, for å nevnt bredden i våre bedrifters sammensetning.
Vi er definitivt Agders nestor innen disse fag-segment og selvfølgelig bedriftenes absolutt beste valg og samarbeidspartner hvis de tenker bærekraft og langsiktighet.

Kontakt

  • Besøksadresse: Narviga 5 4633 Kristiansand
  • Telefonnummer (bedrift): 46 93 66 74
  • E-post (bedrift): post@matogservicefag.no
  • Kontaktperson: Geir Ausland, Daglig leder

Lenker

Bransje/forretningsområde