RSM er Norges ledende revisjons- og rådgivningsselskap for små og mellomstore bedrifter. Våre kontorer ligger sentralt i Oslo, Hordaland, Agder og Rogaland og vi er 190 ansatte. 

Våre tjenesteområder omfatter revisjon, advokattjenester, skatt og avgift, transaksjonsstøtte, regnskap/IFRS, informasjonsteknologi, gransking og risikostyring.

Våre kunder favner et bredt utvalg av bransjer og omfatter både små aksjeselskaper og konsern med betydelig størrelse samt børsnoterte selskaper. Vi har en solid posisjon blant eierstyrte virksomheter.

 Vi er ambisiøse både på våre egne og kundenes vegne, og skal bygge tillit ved å være ansvarsfulle og vise respekt. Vi ønsker å være med å skape og sikre verdier i din virksomhet, og vårt bidrag skal være et resultat av godt samarbeid og høy kvalitet. Ved åpenhet og en løpende, god dialog med våre kunder skal vi sammen ta initiativer som skaper konkurransekraft, vekst og merverdi.

 Alt vi gjør, gjør vi for å skape gode kundeopplevelser. Vi tilpasser oss deg, ikke omvendt. For ingen kunder er like. Alt fra størrelse, utvikling, fremtidsplaner og behov for råd varierer. Derfor har ikke vi en fastsatt mal, snarere tilpasser vi oss hver eneste kunde. Man skulle tro det var en selvfølge. 

Kontakt

  • Besøksadresse: Frolandsveien 6 4847 Arendal
  • Telefonnummer (bedrift): 38 07 07 00
  • Kontaktperson: Hans Olav Noraberg

Lenker