StS Fagstillas AS er totalleverandør til bygge- og vedlikeholdsoppdrag som krever en tverrfaglig tilnærming. StS leverer et bredt spekter av tjenester til offshore- og landbasert industri, bygg og anlegg, offentlig sektor og private kunder. StS Fagstillas leverer disse tjenester fra Egersund i sør til Oslo i øst. StS Fagstillas er også en betydelig ressurspool for gruppens satsinger offshore- og innen petrokjemiske anlegg i Norge. StS Fagstillas as er sertifisert i hht

NS-EN ISO 9001:2008 og NS-EN ISO 14001:2004

Mennesket i sentrum
StS Fagstillas har mennesket i sentrum for sine operasjoner. Vi har fokus på helse, miljø og sikkerhet for våre medarbeidere og kundens ansatte. Vår erfaring, fleksibilitet og evme til nytenkning har gitt oss et nært og langsiktig forhold til noen av de viktigste aktørene innen norsk industri.

StS Fagstillas har fulgt en systematisk strategi for å kunne gi våre kunder et stadig mer helhetlig tjenestetilbud. Selskapet har ca. hundre medarbeidere med stor bredde i kunnskap og kompetanse. StS Fagstillas er i dag en av Sørlandets største arbeidsgivere.


En helhetlig tilnærming
Etter 25 år i bransjen er StS Fagstillas Sørlandets desidert største og mest erfarne aktør innen stillastjenester. Vi fikk tidlig ansvar for oppdrag som krevde en utradisjonell tilnærming. Dette er bakgrunnen for at StS tidlig tok i bruk industriklatring og bruk av tilkomstteknikker (TT). På samme måte er overflatebehandling og isolering et naturlig supplement til bedriftens virksomhet. Det samme gjelder tildekking - her kan vi tilby systemer som er tilpasset ulike behov. 


Tverrfaglig kompetanse
Når vi sier at StS Fagstillas har mennesket i sentrum er ikke dette begrenset til vår sterke HMS-satsing. Det betyr at vi verdsetter mangfoldet og ulikhetene. StS Fagstillas tilbyr utviklingsmuligheter gjennom opplæringstiltak og langsiktighet i karriereplanleggingen.

Mange av våre medarbeidere har vært med oss i alle disse årene. Gjennom lang erfaring og vår interne opplæring har de tilegnet seg unike kunnskaper som vi i dag viderefører til neste generasjon. StS Fagstillas har lenge lagt vekt på å tilføre våre medarbeidere kompetanse som strekker seg utover deres primære ansvarsområder. Dette styrker vår tverrfaglige kompetanse.

Kontakt

Lenker

Bransje/forretningsområde