Markedskraft er en uavhengig tilbyder av portefølje- og analysetjenester (MKonline) i de europeiske kraftmarkedene.

Markedskraft leverer tjenester i mange deler av verdikjeden, inkludert markedsanalyser, rådgivning, risikostyring, fysisk- og finansiell porteføljeforvaltning. Portefølje tilbyr forvaltning av kraft, opprinnelsesgarantier, el-cert, EUA, valutasikring og kapitalforvaltning.

Kontakt

  • Besøksadresse: Langbryggen 9 4841 Arendal
  • Telefonnummer (bedrift): 37 00 97 00
  • Kontaktperson: Jan Tore Vaale, CEO

Lenker

Bransje/forretningsområde