Det stilles stadig strengere krav til bedrifters håndtering av bærekraft i hele verdikjeden. Derfor starter Næringsforeningen et prosjekt som skal hjelpe små og mellomstore bedrifter med bærekraftig omstilling.

Tekst og foto: Birte Hegerlund Runde

UN Global Compact er verdens største bedriftsinitiativ for bærekraft, med over 24.000 medlemmer i 167 land. Marianne Rodvelt skal lede arbeidet i Agder, og startet i januar. Det er to andre ansatte på Agder; i Lyngdal og Kristiansand, i tillegg Arendal.

- Vi er vant med at bærekraft tar tid, men nå er vi inne i en stor endring. Et taktskifte er allerede i gang på bærekraft, drevet av regelstyrte endringer. De store selskapene, offentlige og finans, er i gang med dette og de trenger bærekraftige verdikjeder. For oss som region, er det viktig for vår felles konkurransekraft, sier Rodvelt.


Skal jobbe tettere på regionene
Satsingen er en del av prosjektet Kompetanseløft for bærekraft i Agder, og gjøres i samarbeid med Næringsalliansen i Agder som representerer mer enn 3000 bedrifter.

Prosjektet har fått 16 millioner kroner i støtte av Sparebankforeningen. FNs Global Compact har vært i Norge siden 2019 og har valgt å jobbe tettere på regionene.

- Bakgrunnen er at vi skal lede et bærekrafts offensiv for små og mellomstore bedrifter frem til sommeren 2027, sier Rodvelt.

Avhengig av leverandørenes bærekraft
Grunnen til at satsingen nå settes inn mot små og mellomstore bedrifter, er at de store selskapene og finansinstitusjonene er avhengige av bærekraft nedover i verdikjeden, fra sine leverandører. Om en frisørkjede ønsker å bli mer miljøvennlige, kjøper de produkter de vet er produsert på en måte som ikke ødelegger miljøet.

Om bedrifter ikke følger med i timen når det kommer til bærekraft, risikerer de å tape anbudsrunder og miste oppdrag, kunder eller finansiering. Den yngre generasjon arbeidssøkere vil også stille krav til arbeidsplassens miljøprofil i større grad enn før.

- Bedrifter blir stående igjen på perrongen om de ikke starter nå.

Men små og mellomstore bedrifter har ofte noen barrierer, og først og fremst går det på kapasitet og ressurser. Men nå skal vi løfte bunnlinjen på bærekraftskompetanse, sier Rodvelt, og presiserer at kompetanseprogrammet ikke skal ta over for noe av det velfungerende apparatet som allerede er i gang, og som både Miljøfyrtårn, Klimapartner og Aktivt Arbeidsliv jobber med.
Men prosjektet skal samarbeide med disse.

 

Kick-off for kompetanseprogrammet
13.mars er det kick-off på kompetanseprogammet som starter i midten av april, sammen med Næringsforeningen i Arendal og Grimstad, UN Global Compact og Sparebanken Sør. Dette blir et frokostmøte med mer informasjon, og Marianne Rodvelt vil fortelle mer om kompetanseløft på bærekraft i Agder. I tillegg vil det bli faglig innlegg av Elisabeth Asser, ansvarlig for bærekraft i Sparebanken Sør og innføring i rapportering og lovverk både i Norge og EU av Robert Andersen i PwC.

 

Les om workshops i dette programmet her:

 

Robert Andersen, PwC, sin presentasjon 13. mars kan lastes ned ved å trykke her: