“Slutt med synsingen, få frem fakta, jobb sammen om det samme, involver kundene og ta kontroll fra starten.”

Gratis kurs/workshop over 3 halve dager!

 

Et samarbeid mellom Eureka kompetanse og Universitetet i Agder.

Kundenes behov og forventninger er i stadig endring. Ved å ta kundenes behov og stemme på alvor tvinges bedriften til å tenke annerledes, og nye løsninger kan bringes frem.

Bruk av tjenestedesign kan øke kvaliteten og skape bedre kundeopplevelser.

Med bruk av tjenestedesign organiseres tjenestene ut fra kundenes behov og ikke systemets behov.

 

Les mer og meld deg på her: (trykk her).