Norsk klima og forventning om klimaendringer fremover:
Hvilke utfordringer gir dette for bygge bransjen?

Foredrag av PhD Lars Gullbrekken, forsker ved SINTEF.
Deltager i klimaforskningsprogrammet «Klima 2050»

«Klimaendringene vil føre til mer ekstremvær. Ekstremvær medfører store utfordringer for det bygde miljø, og i en del tilfeller bør risiko for ekstremvær legges til grunn ved dimensjonering og geografisk plassering av bygninger.»


«Fokusområder framover: Økende råtefare. Mer begroing. Økende risiko for frostnedbryting. Fordrøying av nedbør.»


Etter foredraget blir det anledning til å stille spørsmål og samtale med foredragsholder.

Et arrangement som støttes av:

 

Arrangør:

 

Last ned info her.