Det skjer mye rundt arv- og generasjonsskifte om dagen.

Mange lurer på om arveavgiften vil bli gjeninnført etter neste valg, og gjør tilpasninger i tilfelle det skjer for å unngå unødvendig avgiftsbelastning. I tillegg får vi ny arvelov fra nytt år som endrer på en del ting sammenlignet med dagens arvelov.

Arendal Næringsforening arrangerer dette webinaret i samarbeid med KPMG Law Advokatfirma AS.

Mange lurer på om de må foreta seg noe for å regulere sin arvesituasjon. Videre har flere og flere oppdaget betydningen av å opprette en fremtidsfullmakt i tilfelle det oppstår en situasjon der du blir satt ut av stand til å ivareta dine egne interesser.

Webinaret vil gjennomgå følgende tema:

• Arveavgift og arveskatt – Hva vet vi?
• Hvordan gjøre overføringer til neste generasjon?
• Aktuelle tilpasninger ved et generasjonsskifte
• Nødvendig med fremtidsfullmakt?
• Ny arvelov fra nytt år, noe du bør tenke gjennom?

Foredraget holdes av Harry Tunheim i KPMG.

 

Litt om foredragsholderen:

Harry Tunheim jobber som advokat i KPMG Law Advokatfirma AS med kontor både i Arendal og Kristiansand.


Han jobber med forretningsjus og bistår både norske og internasjonale klienter i forbindelse med investeringer, fusjoner og oppkjøp, og i andre nasjonale og internasjonale skattespørsmål. I tillegg bistår han jevnlig kunder i forbindelse med etablering av nye selskap, kapitalendringer, kjøp og salg av aksjer og omorganisering av selskapsstruktur mm.